c# for list dizi kavramı ve örnek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp2
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
int counter = 0;
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      personel p = new personel();

      p.adı = "hasan";
      p.ssoyadi = "aylas";
      personel pe = new personel()

      { adasd = "hasan",d

      }
      
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
         counter++;
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {Button b = new Button();
        b.Left = i *20;
        b.Width = 20;
        b.Height = 20;
        b.Top = j*20;
          b.Text = counter.ToString();
          b.Click += b_Click;
      this.Controls.Add(b);

        }
 
       

      }
      
    }

    private void b_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btss = new button();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      veriat(textBox1.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

      // texbox taki verileri listeye al sonra gec butonuyla isteye eklenen leri al comboboxa ekleme yapma
    {
      List<string> liste = new List <string>();
      Form3 f = new Form3();

      foreach (string item in listBox1.Items)
      {
        f.comboBox1.Items.Add(item);

        
      }
      f.Show();
    }

    void temizle()
    {

      textBox1.Text = "";
    }

    bool veriat (string deger)
    {
      listBox1.Items.Add(deger);
      return true;

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      temizle();
    }
  }
} 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir