Generic İnterface Ortak DataAcces Oluşturma(ORM)

Katmanlı Mimaride Jenerik İnterface Oluşturma

 public interface IDataAccess<T>
  {
  int Insert(T obj);

  List<T> List();

  IQueryable<T> List(Expression<Func<T, bool>> where);

  int Update(T obj);

  int Delete(T obj);

  int Save();

  T Find(Expression<Func<T, bool>> where);

  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir