Linuxta Asp net Core servisi yazma

Linuxta .net core çalıştıracaksınız bunun için systemd->system içinde asağıdaki gibi düzenleyip atın

api.siteadi.com.service

[Unit]
Description=apiservis

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/servis.com/api
ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/servis.com/api/projeadi.Web.API.dll
Restart=always
RestartSec=10
KillSignal=SIGINT
SyslogIdentifier=apiservi
User=www-data
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir