iki adet indeks noktası arasmdaki nesneleri seçer. Burada dikkat edilecek husus seçilen nesneler başlangıç değerinden (start) bir Soffa başlar, bitiş değeri de dahil biter. Aşağıdanyukanya sıralarken srfirdan başlar. o, -1, -2, -3, -4 gibi… <ul> <li>1 </li> <li>2 </li>3 </ul>   Ş(‘li’ ).slice(2).css(,backgroundcolor, ‘red’ ) i Ş(‘Ii’ ).slice(1,4).css(,backgroundco1or,’red’) ;    

asağıdaki verdğimiz örnekte olduğu gibi değilini bulur Bu ömekte div’ler ile yan yana kareler oluşfuruluyor. jQuery kodumuz ise stili yesil olmayan div’lerin çerçeve renklerini krrmrzıdan maviye çeviriyor. Ş ( “div” ) . not (‘.yesil’ ) . css ( “border-color” , “blue” )