Linux ubuntu sürümünde mysql veritabanınız var yada yeni oluşturmak istiyorsunuz bunun için aşağıdaki adımlarla içe aktar dışa aktar yapabilirsiniz. database oluşturma nasıl yapılır ilk olarak mysql e bağlanalım Şifre isteyecektir root şifresini girelim ve veritabanı oluşturma komutunu kullanalım veritabanını oluşturduktan sonra asağıdaki kodla veritabanına bağlanalım yedek almak için mysqlden exit kodu ile cıkalım. yedeğimizi aldık […]

———- VIEW OLUŞTURMA——— CREATE VIEW TEST AS SELECT E.DEPARTMENT_ID,E.LAST_NAME AD ,DEPARTMENT_NAME AD FROM EMPLOYEES E , DEPARTMENTS D WHERE E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID SELECT * FROM TEST — oluşturduğumuz test adındaki vıew ı direk olarak cağırabilirsiniz

use hr ——TABLO OLUŞTURMA——- CREATE TABLE OGRENCI ( OGR_NO INT, ADI NVARCHAR(50), SOYADI NVARCHAR(100), BOLUMU INT NOT NULL, EMAIL NVARCHAR(50), KAYITTARIHI DATE NOT NULL ) ——–TABLOYA OGRENCI GIRISI YAPMA———— INSERT INTO OGRENCI VALUES (123,’HASAN’,’AYLAS’,1,NULL,GETDATE()) —— TABLO OLUSTURMA YAPMA————— CREATE TABLE DDDDD( BOLUM_ID INT NOT NULL IDENTITY UNIQUE, — BİRDEN FAZLA KISITLAMA YAPABİLME BULUMADI NVARCHAR ) […]

VERİTABANININDAKİ HERSEYİ SİLER TEHLİKELİ BİR KOMUTTUR. DENEMESİ BİLE SIKINTI VEREBİLİR YEDEK ALIP DENERSENİZ İYİ OLUR.  NOT ŞAKA AMACLI BİLE KULLANMAYINIZ. TRUNCATE TABLE HASAN — NE VAR NE YOK TABLODAKİLERİ GERİ DÖNMEKSİSİZİN SİLER

BİR TABLOYU BASKA BİR YENİ TABLOYA AKTARMAK İÇİN ASAĞIDAKİ  KODU KULLANABİLİRSİNİZ. SELECT * INTO HASAN FROM EMPLOYEES — HASAN ADINDA YENİ TABLO OLUŞTUR VE ONUN İÇİNDE EMPLOYESİ AKTAR SELECT EMPLOYEE_ID,LAST_NAME,D.DEPARTMENT_NAME INTO EMP3 —- YENİ EMP 3 ADINDA TABLO OLUŞTUR VE ONUN İÇİNDE VAR OLAN EMPLOYETEN VERİLERİ AKTAR FROM EMPLOYEES E, DEPARTMENTS D WHERE D.DEPARTMENT_ID=E.DEPARTMENT_ID

— MARKET KATEGORİNDEKİ MÜŞTERİLERİ LİSTELE SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID= (SELECT DEPARTMENT_ID FROM DEPARTMENTS WHERE DEPARTMENT_NAME=’Marketing’) — AYNI İŞLEMİ JOİNLE YAPMA SELECT * FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID AND D.DEPARTMENT_NAME=’Marketing’

SELECT * FROM EMPLOYEES CROSS JOIN DEPARTMENTS ————————-İÇ İÇE SORGULAR——————— SELECT *FROM EMPLOYEES WHERE SALARY >(SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE LAST_NAME LIKE ‘Abel’) — ABELDEN YKSEK MAASI OLAN PERSONELLER SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE SALARY =(SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES ) SELECT DEPARTMENT_ID, MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES GROUP BY DEPARTMENT_ID HAVING MIN(SALARY) >(SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES WHERE […]

————————————— SELECT * FROM REGIONS ————————————— SELECT COUNT(*) FROM COUNTRIES SELECT * FROM REGIONS,COUNTRIES — TABLOLARI BİRLEŞTİREBİLİRİZ SELECT * FROM REGIONS R ,COUNTRIES C WHERE R.REGION_ID=C.REGION_ID– ANLAMLI CIKTI ALABİLİRİZ SELECT * FROM DEPARTMENTS SELECT * FROM LOCATIONS SELECT D.DEPARTMENT_NAME, L.CITY FROM DEPARTMENTS D ,LOCATIONS L WHERE D.LOCATION_ID=L.LOCATION_ID SELECT E.FIRST_NAME, E.LAST_NAME, J.JOB_TITLE FROM JOBS J, EMPLOYEES […]