İl ve ilceye göre google servislerini kullarak ve eşleştirerek konum bulabilir ve kullanabilirsiniz. bunun için biz öncelikle google konum apini aktif edip keyimizi asağıdaki kod karsılığına yazalım sonra birtane json dosyası oluşturup buradaki il ilçe bilgilerini gelen konumla eşleştirip aktifleştirelim

iki adet indeks noktası arasmdaki nesneleri seçer. Burada dikkat edilecek husus seçilen nesneler başlangıç değerinden (start) bir Soffa başlar, bitiş değeri de dahil biter. Aşağıdanyukanya sıralarken srfirdan başlar. o, -1, -2, -3, -4 gibi… <ul> <li>1 </li> <li>2 </li>3 </ul>   Ş(‘li’ ).slice(2).css(,backgroundcolor, ‘red’ ) i Ş(‘Ii’ ).slice(1,4).css(,backgroundco1or,’red’) ;    

asağıdaki verdğimiz örnekte olduğu gibi değilini bulur Bu ömekte div’ler ile yan yana kareler oluşfuruluyor. jQuery kodumuz ise stili yesil olmayan div’lerin çerçeve renklerini krrmrzıdan maviye çeviriyor. Ş ( “div” ) . not (‘.yesil’ ) . css ( “border-color” , “blue” )

Arkadaslar bir listeniz var ve yayın tarihine göre sıralama yaptınız. fakat kullanıcılar a-z veya z-a ya sıralamak istiyor. bunun için sunucuya tekrar gidip gelmek yerine bunu daha kolay yapabilirsiniz simdi asağıda class larla sıralanmış bir listede nasıl yapabiliriz. ( ul li olan bir listeniz varsa .post-list-holder yerine ul ve childreni de li li olacak sekilde kendinize […]

(function () { var offlinePages = /^\/(index|hakkında|hasanaylas|iletisim).htm$/; var hideLinksThatRequireOnline = function () { var allNavLinks = document.querySelectorAll(“nav.page-nav a”); for (var i = 0; i < allNavLinks.length; i++) { var href = allNavLinks[i].getAttribute(“href”); if (!offlinePages.test(href)) { allNavLinks[i].style.display = “none”; } } }; var showLinks = function () { var allNavLinks = document.querySelectorAll(“nav.page-nav a”); for (var i […]

Body kısmını paylastım burada math nesnesini kullarak bir cok matematiksel işlemler yapabilirsiniz. <body> <div id=”gel”>…..</div> <button value=”değiştir” onclick=”degis()”> Değiş</button> <script> function degis(){ var x=4; var y=3; //document.getElementById(“gel”).innerHTML= Math.sqrt(x);// sayının karekökünü alır // document.getElementById(“gel”).innerHTML= Math.pow(x,y); // burada y x in üssüdür acılımı y kadar x i peş pşe carp document.getElementById(“gel”).innerHTML= Math.floor(Math.random() * 11); //10 a kadar […]

JavaScript  te büyük harfleri kücük,  kücük harfleri de büyük yapma nasıl yapılır? toUpperCase, toLowerCase, concat, charAt,charCodeAt, split bu metotlarıda deneyebilirsiniz <body> <div id=”gel”>hasan aylas javascriptte bazı kodları bize verdi</div> <button value=”değiştir” onclick=”degis()”> Değiş</button> <script> function degis(){ var yaz=document.getElementById(“gel”).innerHTML; var donus=yaz.toUpperCase(); <!– hepsini büyük yapar–> document.getElementById(“gel”).innerHTML=donus; } </script> </body>