Kur’an-ı Kerim Ezberleme Yöntemi Örnek bir sure:   Önce surenin/sayfanın tamamını en az 10 defa kayıt cihazından dinlenecek (bilgisayar, mp3 vb.) Ses kayıttan dinleme imkanı yoksa hocası veya ezbere bilen bir başkasından (fem-i muhsin) dinleyecek. Hoca, I. Okuyuşta vakıf II. Okuyuşta ise vasıl kurallarını dikkate alarak okuması faydalı olacaktır.       Surenin/sayfanın tamamını en […]