java scriple url bilgilerini okumak için  asağıdaki kodları kullanabilirsiniz   var path = window.location.href; var path = window.location.pathname.split(‘/’)[4]; var path = window.location.pathname;