Angular kendi arama Pipe Oluşturma

Angularda ilk olarak kendi Pipe mizi oluşturmak için terminale (Visual studio code ) bölümünde asağıdaki kodu calıştırarak yeni pipe oluşturuyoruz.

ng g pipe yenipipe
 transform(value: Post[], fitertext: string): Post[] {
  if (!fitertext) {
   return value;
  } else {
   //return value.filter(p=>p.title.toLocaleLowerCase());

   return value.filter(
    p =>
     p.title.toLocaleLowerCase().indexOf(fitertext.toLocaleLowerCase()) !==
     -1
   );
  }
 }
 <input class="form-control mr-sm-2" [(ngModel)]="fitertext" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
   <div *ngFor="let item of posts | postFilter:fitertext" class="media text-muted pt-3">

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir