c# ta alt klasörlerdeki dosyaları ayıklama

Değerli arkadaslar bir ve onun altındaki klasörlerin içindeki dosyaları ayıklamak silmek yada baska bir yere aktarmak için c# kullanabilirsiniz. örnek olarak bir yılın altında ki aylar ve onun altındaki günlere dağılan klasör içindeki resim ve dosyalarındaki orjinal dosyaları ayıklayıp baska klasöre atmayı örnek olarak göstereceğim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace resimayiklama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog fBrowser = new FolderBrowserDialog();

      fBrowser.ShowDialog();

      string secilenDizin = fBrowser.SelectedPath;

      textBox1.Text = secilenDizin;

      DizinIceriginiListeyeEkle(secilenDizin);

    }

    private void DizinIceriginiListeyeEkle(string dizin)

    {

      string[] dizindekiKlasorler = Directory.GetDirectories(dizin);


      foreach (string klasor in dizindekiKlasorler)

      {


        DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(klasor);

        string klasorAdi = dirInfo.Name;

        DateTime olsTarihi = dirInfo.CreationTime;        ListViewItem item = new ListViewItem(klasorAdi);

        item.SubItems.Add("Klasör");

        item.SubItems.Add("");

        item.SubItems.Add(olsTarihi.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm"));        listView1.Items.Add(item + "Kalasörü Atıldı");


      }
      int toplamD = 0;

      for (int b = 0; b < dizindekiKlasorler.Length; b++)
      {
        string[] als = Directory.GetDirectories(dizindekiKlasorler[b]);

        foreach (var item in als)
        {          string[] dizindekiDosyalar = Directory.GetFiles(item);

          progressBar1.Maximum = dizindekiDosyalar.Length;

          var i = 0;
          foreach (string dosya in dizindekiDosyalar)


          {
            progressBar1.Value = i++;

            bool kontrol = dosya.Contains("_");
            if (kontrol == false)
            {
              toplamD++;
              string dosyam = "c:\\haber_gorsel_yeni\\" + Path.GetFileName(dosya);
              System.IO.File.Copy(dosya, dosyam);
              label1.Text = "Toplam Ayıklanan Dosya: " + toplamD.ToString();

            }
            else
            {


            }


          }

        }


      }

    }

  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir