c# ta Değişkenler

İkinci dersimiz c# değişkenleri olacaktır. değişken nedir diye sorduğumuzda değişken bizim değerlerimizin c# tarafından okunmassını sağlayan isimcikler olarak kaba bir tarif yapalım.

C#’ta değişkeni tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk değer atamak durumundayız . Aksi bir durumda değişkeni programımız içinde kullanamayız. isterseniz bunu örneklerle pekiştirelim.

adsoyad="hasanaylas";

Burada  ad soyad için hasanaylas tanımladık artık bizim adsoyad yazdığımızda bunu  hasan aylas olarak program okumasını sağladık.

fakat bu adsoyad  programa okutmamazı için bu değişkenlere ihtiyacımız var işte en basitinden asağıda sayı değişkeni yazacağım.

int yasim=25;
int boy =170;

Şimdi burada int değeri kullandık cünkü yas değerim bir sayı ve c# sayı değerini okumak için bizden bunun bana sayı olduğunu bildir diyor bunuda int değişkeni ile sağlıyoruz. şimdi int gibi tek tek değişkenlere değineceğiz

Tür Boyut Kapasite Örnek
byte 1 bayt 0, …, 255 (tam sayı) byte a=5;
sbyte 1 bayt -128, …, 127 (tam sayı) sbyte a=5;
short 2 bayt -32768, …, 32767 (tam sayı) short a=5;
ushort 2 bayt 0, …, 65535 (tam sayı) ushort a=5;
int 4 bayt -2147483648, …, 2147483647 (tam sayı) int a=5;
uint 4 bayt 0, …, 4294967295 (tam sayı) uint a=5;
long 8 bayt -9223372036854775808, …, 9223372036854775807 (tam sayı) long a=5;
ulong 8 bayt 0, …, 18446744073709551615 (tam sayı) ulong a=5;
float 4 bayt ±1.5*10-45, …, ±3.4*1038 (reel sayı) float a=5F; veya float a=5f;
double 8 bayt ±5.0*10-324, …, ±1.7*10308 (reel sayı) double a=5; veya double a=5d; veya double a=5D;
decimal 16 bayt ±1.5*10-28, …, ±7.9*1028 (reel sayı) decimal a=5M; veya decimal a=5m;

Dikkat ettiyseniz bazı değişken türlerinde değer atarken değerin sonuna bir karakter eklenmiş, bu değişken türlerindeki değişkenlere değer atarken siz de bunlara dikkat etmelisiniz. Sıra geldi metinsel türlere:

Tür Boyut Açıklama Örnek
char 2 bayt Tek bir karakteri tutar. char a='h';
string Sınırsız Metin tutar. string a=" ders öğreniyorum hocam";

bool Değişkeni 

Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false veya 2<1 gibi ifadeler örnek verilebilir. Örnekler;

örnek

bool a= true;
bool b=false;

object[

Bu değişken türüne her türden veri atanabilir. Örnek;

object a=54;
object c='k';
object ve="metin";
object deftercapi=12.7f;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir