C# ta word bookMarks yer işaretletme

c# ta worde yazı yazmak isteyebilirsiniz fakat bu yazıyı nereye konumlandırmak istiyorsunuz bunu yapmanın yolunu asağıdaki resimlerle sizlere göstermeye calısacağım. ilk olarak wordu acıp yer işaretleyiciye girin ve konumlandırmak istediğiniz yere isimleri belirtin.

dah asonra visual studio da form uygulaması acın ve asağıdaki ve asağıdaki dosyayı referans edin.

using wordeaktar = Microsoft.Office.Interop.Word;

daha sonra asağıdaki kodu kullarak ilgili yerlere istediğinizi ekleyebilirsiniz.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (!File.Exists("C:\\Users\\hasan.aylas\\Desktop\\kurannıkerim\\Bel2.docx"))
        {
          System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Dosya bulunamadı.");
        }
        else
        {
          wordeaktar.Application wordapp = new wordeaktar.Application();
          wordapp.Visible = true;
          wordeaktar.Document worddoc;
          object missing = System.Reflection.Missing.Value;
          object readOnly = false;
          object fileName = "C:\\Users\\hasan.aylas\\Desktop\\kurannıkerim\\Bel2.docx"; //benim olusturduğum dosya masaüstünde diye konumunu belirttim

          //+Word dosyamızı açıyoruz.
          worddoc = wordapp.Documents.Open(ref fileName, ref missing, ref readOnly, ref readOnly,
          ref missing, ref missing, ref readOnly, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing,
          ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);

          //Aktif sayfayı açıyoruz.
          worddoc.Activate();


          //+Bookmarks işlemleri
          //Word dosyamızda ki bookmark adını yazıyoruz.
         

            object bookMarksAdi = "r1"; //wordde belirttiğimiz bookmarks isimlerini yazıyoruz
                         //ilgili bookmarkı buluyor ve yerine yazmak istediğimiz veriyi yazıyoruz.
          worddoc.Bookmarks.get_Item(ref bookMarksAdi).Range.Text = textBox1.Text;

          object bookMarksAdi1 = "r2"; //wordde belirttiğimiz bookmarks isimlerini yazıyoruz
                        //ilgili bookmarkı buluyor ve yerine yazmak istediğimiz veriyi yazıyoruz.
          worddoc.Bookmarks.get_Item(ref bookMarksAdi1).Range.Text = textBox2.Text;

          

        }
      }
      catch (Exception hata) { MessageBox.Show(hata.Message); }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir