Javascript ile array datayı dosyaya aktarıp indirme

Javascript ile internetten bir data topladınız bunu bir diziye atıp sonra onu txt veya farklı bir formatta nasıl kaydedebilirsiniz size bununla ilgili kod paylasacağım.


var sayilar = new Array();
var firma= new Array();
var says= $(".CompanyName");
var iladi=$("#where").val()+".txt";

for(var i=0; i<=says.length; i++)


{

var tel="#phoneDetails_"+i+" label";
var isim="#firstRow_"+i+" > div.FreeNameHeader > div > h2 > a > span";


 firma[i]= $(isim).html()+" | "+$(tel).html();


}


function download(data, filename, type) {
  var file = new Blob([data], {type: type});
  if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) // IE10+
    window.navigator.msSaveOrOpenBlob(file, filename);
  else { // Others
    var a = document.createElement("a"),
        url = URL.createObjectURL(file);
    a.href = url;
    a.download = filename;
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    setTimeout(function() {
      document.body.removeChild(a);
      window.URL.revokeObjectURL(url); 
    }, 0); 
  }
}

download(firma,iladi,"text/plain")

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir