Mü’minin Miracı Namaz

Mü’minin Miracı Namaz

Muhterem Müslümanlar!

 

 

Peygamberimiz  (SAS) “Müminin miracı”1, “Cennetin anahtarı”2, “Gözümün nuru”3 ifadeleriyle bizlere aktarığı namaz , Biz Müslümanların olmazsa olmaz ibadetiir “Dinin direğidir”4, namazı terk eden dinin direğini yıkmış olur. Onu sağlamlastıran dinini sağlamlastırmıs olur. Hadisi Serifte söyle buyurulmustur:

 

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk sey namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, hesabı iyi olur, kazançlı çıkar. Sayet namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar.”5

 

Namazı bilerek terk edenler cehennem azabını cekeceğini kuran bizlere bildirmiştir. Müddessir suresinde Cennetliklerle cehennemliklerin aralarındaki konusmalar nakledilir. Cennetlikler Cehennemliklere “Sizi Cehenneme sürükleyen nedir?”6 diye soracaklar. Cehennemliklerin verdikleri cevabın ilk cümlesi, “Biz namaz kılanlardan değildik”7 olacaktır. Müslüman acısından namaz, insanın benliğini ifade eden kişiliğini temel taşlarını oturtur . Bir karakter ve ahlak olusturur. Bu açıdan, aslında namaz, camiden çıktıktan sonra baslar. Namazın müslümana kazandırdığı benlik ve ahlak hayatına hâkim olmalıdır. Namaz bu yüzden günde bes vakit biz insanlara emredilmiştir. Hayatın yoğun akısı durur ve insan Rabbinin huzurunda kulluğun zirvesinde el pençe divan durur. Namaz, hayatın zorlukları içerisinde bunalan insana bir rahatlama, kendinin dünyadaki konumunu anlama fırsatıdır.

 

Aziz Kardeslerim!

 

Namaz bizlere bazı şeyleri hatırlatır. İnsan namazla, unuttuğu gerçekleri; dünyada olma gayesini nicin var olduğunu neden imtihan olduğunun bilincini hatırlatır. Kulluğunun, görev ve sorumluluklarının farkına varır. Cenab-ı Hak:

 

Beni hatırlamak için namaz kıl”8 buyurmustur.

 

Namaz insanın önüne cıkan kötü imtihanları basarmasına vesiledir günahlardan alıkoyar. Kur’an bu gerçeği söyle söylüyor;

 

(Ey Muhammed) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.”9

 

 

 

Aziz Cemaat!

 

Namaz, günahların affına vesiledir.maneviyatımızın o kötü karanlık dünyasını temizler.

Hz. Peygamber bir gün ashabına “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde bes defa yıkansa, kirinden bir sey kalır mı?” diye sordu. Sahabeler; “Kir diye bir sey kalmaz Ya Rasulallah” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber; “Bes vakit namaz iste bunun gibidir. Allah bes vakit namazla günahları silip yok eder.”10 Buyurdular.

 

Namazın bir diğer fonksiyonu ise aynı safta, bir hizada, omuz omuza tuttuğu insanları birbiriyle kardeşçe birlik olmasıdır . Birlik beraberlik ruhunu bizlere aşılar Müslümanlar bes vakit namazda aynı kıbleye yönelen, aynı Yaratıcıya  secde eden, vücudun organları gibi birbirini tamamlayan, temiz kalplerden  olusur. Bu yüzden namazın olmazsa olmazı olan Fatiha’da “biz” diliyle konusuyoruz;

 

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet”11

 

Hutbemin basında okuduğum ayeti kerimelerde mealen söyle diyor:

 

“Süphesiz insan çok hırslı, kanaatsiz ve sabırsız yaratılmıstır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Bir iyilik dokunduğunda ise eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar baska. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir.”12

 

Kardeşlerim insanın ruhsal bunalımdan kurtaran namaz  “Kötülükten uzaklastıran namaz – Kulu Yaratıcısına  yaklastıran namaz – Cemaatı camide bulusturan – Saf tutturup kucaklastıran namaz. Cemaatin Hakka erisi namaz – Hakla batılın devrilisi namaz – Vuslatı, miracı, münacatı – Kulun imanla dirilisi Namaz…13

 

 

1 Razi, et-Tefsiru’l-Kebir, c. 1, s.226.

2 Ahmet b. Hanbel, Müsned, 14135

3 Nesâi, Đsretun-Nisa, 1.

4 Taberâni, Sağir, 107.

5 Tirmizi, Mevakıt, 188.

6 74/ Müddesir, 42.

7 74/ Müddesir, 43.

8 20/ Taha, 14.

9 29/ Ankebut, 45.

10 Buhari, Mevakıt,6; Müslim, Mesacid, 283.

11 1/ Fatiha 6.

12 70/ Mearic, 19-23

13 İnternetten alıntı (Diriliş Şiiri)

 

 

 

Hasan Aylas

İğneciler köyü Bayrambaşoğlu Mahalle camii imam hatibi

1 comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir