Php Veri tabanına Bağlanma ve veri cekme

Phpde PDO ile veri cekme işlemi nasıl yapılır. buna değinmek istiyorum.

<?php

$VT_Sunucu = "localhost";
$VT_Ismi = "blog";
$VT_KullaniciAdi = "root";
$VT_KullaniciSifre = "";

try {

    $VT_Baglan = new PDO("mysql:host={$VT_Sunucu};dbname={$VT_Ismi}; charset=utf8", $VT_KullaniciAdi, $VT_KullaniciSifre);
    $VT_Baglan->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}

Bağlandık ve bundan sonra bağlantı dosyamızı kullanacağımzı yerden cağırmak ve sorgu yazarak verimizi cekmek olacak. asağıdaki örnekte görebilirsiniz.

<?php
include 'veritabaniayar.php';
$titleBaglanti = $VT_Baglan->prepare("select * from sitebilgileri where anahtar=:deger");

$titleBaglanti->execute(array(':deger' => 'Title'));
$title = $titleBaglanti->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
-->
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title> <?php echo $title['deger']; ?></title>

yukarıda title alanımızı veritabanındaki sitebilgileri tablosundan deger kolonundaki veriyi cektik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir