Sharepoint Listeleri toplu csv dosyasına alma

Sharepoint ile ilgilenen arkadaslar listelerini toplu olarak csv dosyasına almak isteyebilir bunun için içerik yonetiminden listenizi direk olarak excelle alabilirsiniz fakat size daha kolay bir yontem söyleyeceğim oda powershell bunun için admin yoneticisiyle sharepoint management shell komut dosyasını acalım ve burada asağıdaki verdiğim kodu yazalım (kendimize göre düzenleyelim) ve sonucu bekleyelim.

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell –ErrorAction SilentlyContinue
 
#Variables
$SiteUrl="https://hasanaylas.diyanet.gov.tr/altsitenizvarsa"
$ListName="ListisminizContent"
$OutPutFile = "C:\Backup\ListDatayolumuzudogruverelim.csv"
 
#ilk olarak listemizi cekelim
$web = Get-SPWeb $SiteUrl
$List = $Web.Lists[$ListName]
Write-host "Total Number of Items Found:"$List.Itemcount
 
#diziye atalım - PSObjects
$ListItemCollection = @()
  
 #içeriklerimizi listeye attık
 $List.Items | ForEach {
 write-host "Processing Item ID:"$_["ID"]
 
  $ExportItem = New-Object PSObject
  #foreach ile dönelim
  foreach($Field in $_.Fields)
  {
    $ExportItem | Add-Member -MemberType NoteProperty -name $Field.InternalName -value $_[$Field.InternalName] 
  }
  #peşpeşe birbirinin ardına yazdıralım
  $ListItemCollection += $ExportItem
 
}  
#içerikler burada csvye atılıyor
$ListItemCollection | Export-CSV $OutPutFile -NoTypeInformation
Write-host -f Green "List '$ListName' Exported to $($OutputFile) for site $($SiteURL)"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir