sql any fonsiyon örneği

SELECT * FROM EMPLOYEES CROSS JOIN DEPARTMENTS


-------------------------İÇ İÇE SORGULAR---------------------


SELECT *FROM EMPLOYEES WHERE SALARY >(SELECT SALARY FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE 'Abel') -- ABELDEN YKSEK MAASI OLAN PERSONELLERSELECT * FROM EMPLOYEES WHERE SALARY =(SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES )

SELECT DEPARTMENT_ID, MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES 
GROUP BY DEPARTMENT_ID
HAVING MIN(SALARY) >(SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID=50 )

---------ANY FONKSİYONU-----------

SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE SALARY< ANY
 (SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE JOB_ID = 'IT_PROG')
AND JOB_ID <> 'IT_PROG'


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir