SQL LOWER UPPER , LEN , CHARINDEX, REPLACE, TRIM FONSİYONLARI

SQL LOWER UPPER , LEN , CHARINDEX, REPLACE, TRIM FONSİYONLARI ORNELKERİ

SELECT SUBSTRING (LAST_NAME,3,5) FROM EMPLOYEES -- SUBSTRING 3, KARAKTER DEN BASLAYIP 5 KARAKTER GETİR

WHERE LOWER (LAST_NAME) LIKE '__k%' --LOWER FONKSİYONU TÜM KARAKTERİ KÜCÜLTÜR


SELECT SUBSTRING ('MERHABA DUNYA',9,3)


-- LEN FONKDİYONU

SELECT LEN (LAST_NAME) FROM EMPLOYEES -- LEN KAC KARAKTER OLDUĞUNU SAYAR

--CHARINDEX FPNSİYONU

SELECT CHARINDEX (LAST_NAME,SALARY) FROM EMPLOYEES

--REPLACE DEĞİŞTİR FONKSİYONU

SELECT REPLACE (LAST_NAME,'A','B')FROM EMPLOYEES -- A LARI E YAP

SELECT LTRIM  (LAST_NAME)FROM EMPLOYEES  -- TRIM BOSLUKLARI SİLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir