Muhterem Müslümanlar! Yaşadığımız Dünyayı yoktan var eden Allah ın biz kullarına bahsettiği ve emanet ettiği en büyük nimet sağlık nimetidir. Kişinin dunyadaki görevlerini yerine getirebilmesi öncelikle sağlıklı bir vucuda sahip olmasına bağlıdır.  yüce Allah bu vucudun  verimliliğini etkileyecek onu sekteye uğratacak zarar verecek davranışlardan uzak durmayı kesin bir dille yasaklamıştır.   Rabbimizin  gönderdiği ilahi mesajlar […]