c# veritabanına resim kaydetme

Generic olarak hazırladığımız forum uygulaması ile birden fazla butona bağlayıp forumdan resmi kaydetme işlemi yapalım

string datasource = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "veritabaniniz.db";
      SQLiteConnection com = new SQLiteConnection($"Data Source={datasource}");
      SQLiteCommand cmd;
      cmd = new SQLiteCommand("Update Dosyalar Set DosyaYolu=@SRA, Tarih=@TRH where id=@ID", com);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@SRA", AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\\form\\" + textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@TRH", dateTimePicker1.Text);
      switch (mGelenVeri)
      {
        case 1:
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", 1);
          break;
        case 2:
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", 2);
          break;
        case 3:
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", 3);
          break;
        case 4:
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", 4);
          break;
        case 5:
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", 5);
          break;

        default:
          break;
      }

      com.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      com.Close();

      pictureBox1.Image.Save(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\\form\\" + textBox1.Text,
        System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      MessageBox.Show("Basarıyla kaydedildi");

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir