PictureBox içindeki resmi yazdırma c#

c# yazdırma nasıl yapılır

 private void BtnYazdir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PrintDialog pd = new PrintDialog();
      PrintDocument doc = new PrintDocument();
      doc.PrintPage += Doc_printpage;
      pd.Document = doc;
      doc.Print();

    }

    private void Doc_printpage(object sender, PrintPageEventArgs e)
    {
      Bitmap bm= new Bitmap(pictureBox1.Width,pictureBox1.Height);
      pictureBox1.DrawToBitmap(bm,new Rectangle(0,0,pictureBox1.Width,pictureBox1.Height));
      e.Graphics.DrawImage(bm,0,0);
      bm.Dispose();
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir