Data Acces Layer Repository oluşturma

Data Katmanımızda Generic Repository oluşturma yapacağız daha önceki konumuzda Generic İnterface oluşturmuştuk. şimdi bu Interfaces kullanarak Repository Classımızı oluştururalım

public class Repository<T> : IDataAccess<T> where T :class
  {

    private DatebaseContext db;
    private DbSet<T> _objectSet;
    
    public Repository()
    {
      db = RepositoryBase.CreateContext();
      _objectSet = db.Set<T>();
    }
    public int Insert(T obj)
    {
      _objectSet.Add(obj);
      return Save();
    }
    public List<T> List()
    {
      return _objectSet.ToList();
    }
    public IQueryable<T> List(Expression<Func<T, bool>> where)
    {
      return _objectSet.Where(where);
    }

    public T GetById(int Id)
    {
      return _objectSet.Find(Id);
    }

    public T GetByUserPassword(Expression<Func<T, bool>> where)
    {
      return _objectSet.FirstOrDefault(where);
    }


    public int Update(T obj)
    {
      return Save();
    }
    public int Delete(T obj)
    {
      _objectSet.Remove(obj);
      return Save();

    }
    public int Save()
    {
      return db.SaveChanges();
    }

    public T Find(Expression<Func<T, bool>> where)
    {

      return _objectSet.FirstOrDefault(where);
    }
  }
Public class RepositoryBase
  {
    private static DatebaseContext _db;

    private static object _lock=new object();

    protected RepositoryBase()
    {
      
    }
    public static DatebaseContext CreateContext()
    {
      if (_db==null)
      {
        lock (_lock)
        {
          if (_db==null)
          {
             _db=new DatebaseContext(); 
          }
         
        }
        
      }

      return _db;
    }

  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir