Flutter ile yılan oyunu geliştirme kodu

Basit yılan oyunu nasıl yazılır aşağıdaki kodu inceleyerek uygulayabilirsiniz

import 'dart:async';
import 'dart:math';

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(YilanOyunu());
}

class YilanOyunu extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Yılan Oyunu',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.green,
   ),
   home: YilanOyunuSayfasi(),
  );
 }
}

class YilanOyunuSayfasi extends StatefulWidget {
 const YilanOyunuSayfasi();

 @override
 State<YilanOyunuSayfasi> createState() => _YilanOyunuSayfasiDurumu();
}

enum Yon { yukari, asagi, sol, sag }

class _YilanOyunuSayfasiDurumu extends State<YilanOyunuSayfasi> {
 int satir = 20, sutun = 20;
 List<int> sinirListesi = [];
 List<int> yilanPozisyonu = [];
 int yilanKafasi = 0;
 int puan = 11;
 late Yon yon;
 late int yemPozisyonu = 0;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  oyunuBaslat();
 }

 void oyunuBaslat() {
  sinirOlustur();
  yemiOlustur(); // Zamanlayıcıyı kurmadan önce yemPozisyonu'nun başlatıldığından emin olun
  yon = Yon.sag;
  yilanPozisyonu = [45, 44, 43];
  yilanKafasi = yilanPozisyonu.first;
  Timer.periodic(const Duration(milliseconds: 300), (timer) {
   yilaniGuncelle();
   if (carpismaKontrolu()) {
    timer.cancel();
    oyunBittiDialogunuGoster();
   }
  });
 }

 void oyunBittiDialogunuGoster() {
  showDialog(
   context: context,
   barrierDismissible: false,
   builder: (context) {
    return AlertDialog(
     title: const Text("Oyun Bitti"),
     content: const Text("Yılanınız çarptı!"),
     actions: [
      TextButton(
       onPressed: () {
        Navigator.of(context).pop();
        oyunuBaslat();
       },
       child: const Text("Yeniden Başlat"),
      ),
     ],
    );
   },
  );
 }

 bool carpismaKontrolu() {
  // Yılan sınırla veya kendisiyle çarpışırsa
  return sinirListesi.contains(yilanKafasi) ||
    yilanPozisyonu.sublist(1).contains(yilanKafasi);
 }

 void yemiOlustur() {
  yemPozisyonu = Random().nextInt(satir * sutun);
  if (sinirListesi.contains(yemPozisyonu)) {
   yemiOlustur();
  }
 }

 void yilaniGuncelle() {
  setState(() {
   switch (yon) {
    case Yon.yukari:
     yilanPozisyonu.insert(0, (yilanKafasi - sutun) % (satir * sutun));
     break;
    case Yon.asagi:
     yilanPozisyonu.insert(0, (yilanKafasi + sutun) % (satir * sutun));
     break;
    case Yon.sag:
     yilanPozisyonu.insert(0, (yilanKafasi + 1) % (satir * sutun));
     break;
    case Yon.sol:
     yilanPozisyonu.insert(0, (yilanKafasi - 1) % (satir * sutun));
     break;
   }
  });

  if (yilanKafasi == yemPozisyonu) {
   puan++;
   yemiOlustur();
  } else {
   yilanPozisyonu.removeLast();
  }

  yilanKafasi = yilanPozisyonu.first;
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   body: Column(
    children: [
     Expanded(child: _oyunAlani()),
     _oyunKontrolleri(),
    ],
   ),
  );
 }

 Widget _oyunAlani() {
  return GridView.builder(
   gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: sutun,
    childAspectRatio: 1,
   ),
   itemBuilder: (context, index) {
    return Container(
     margin: const EdgeInsets.all(1),
     decoration: BoxDecoration(
      borderRadius: BorderRadius.circular(8),
      color: _kutuyuDoldur(index),
     ),
    );
   },
   itemCount: satir * sutun,
  );
 }

 Widget _oyunKontrolleri() {
  return Container(
   padding: const EdgeInsets.all(20),
   width: double.infinity,
   child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
     Text("Puan: $puan"),
     Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
      children: [
       IconButton(
        onPressed: () {
         if (yon != Yon.asagi) yon = Yon.yukari;
        },
        icon: const Icon(Icons.arrow_circle_up),
        iconSize: 50,
       ),
      ],
     ),
     Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
       IconButton(
        onPressed: () {
         if (yon != Yon.sag) {
          yon = Yon.sol;
         }
        },
        icon: const Icon(Icons.arrow_circle_left_outlined),
        iconSize: 50,
       ),
       IconButton(
        onPressed: () {
         if (yon != Yon.sol) {
          yon = Yon.sag;
         }
        },
        icon: const Icon(Icons.arrow_circle_right_outlined),
        iconSize: 50,
       ),
      ],
     ),
     Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
      children: [
       IconButton(
        onPressed: () {
         if (yon != Yon.yukari) yon = Yon.asagi;
        },
        icon: const Icon(Icons.arrow_circle_down_outlined),
        iconSize: 50,
       ),
      ],
     ),
    ],
   ),
  );
 }

 Color _kutuyuDoldur(int index) {
  if (sinirListesi.contains(index)) {
   return Colors.yellow;
  } else {
   if (yilanPozisyonu.contains(index)) {
    if (yilanKafasi == index) {
     return Colors.green;
    } else {
     return Colors.white.withOpacity(0.9);
    }
   } else {
    if (index == yemPozisyonu) {
     return Colors.red;
    }
   }
  }
  return Colors.grey.withOpacity(0.05);
 }

 void sinirOlustur() {
  for (int i = 0; i < sutun; i++) {
   if (!sinirListesi.contains(i)) sinirListesi.add(i);
  }
  for (int i = 0; i < satir * sutun; i = i + sutun) {
   if (!sinirListesi.contains(i)) sinirListesi.add(i);
  }
  for (int i = sutun - 1; i < satir * sutun; i = i + sutun) {
   if (!sinirListesi.contains(i)) sinirListesi.add(i);
  }
  for (int i = (satir * sutun) - sutun; i < satir * sutun; i = i + 1) {
   if (!sinirListesi.contains(i)) sinirListesi.add(i);
  }
 }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir