Tc Kimlik numarası doğrumu değil mi kontrolu

Tc kimlik numarasının doğru olup olmadığını javascript ile göstermek istiyorum bu kod örneğine bakarak diğer dillerdede bu algoritmayı kurabilirsiniz.

Javascript Kod Örneği

function validateTCKN(tckn) {
  // TC kimlik numarası 11 haneli olmalıdır.
  if (tckn.length !== 11) {
    return false;
  }

  // İlk hane 0 olamaz.
  if (tckn[0] === '0') {
    return false;
  }

  // Toplam kontrolü için ilk 10 hane üzerinden hesaplama yapılır.
  var total = 0;
  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    total += parseInt(tckn[i]);
  }

  // 11. hane, ilk 10 hanenin toplamının mod 10'u alınarak hesaplanır.
  var controlDigit = total % 10;

  // 11. hane, kontrol hesaplamasıyla eşleşmeli.
  return controlDigit == tckn[10];
}

// Örnek kullanım:
var tckn = "12345678901";
if (validateTCKN(tckn)) {
  console.log("Geçerli TC Kimlik Numarası");
} else {
  console.log("Geçersiz TC Kimlik Numarası");
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir