TypeScript interface nedir örnek

Typescritp basit bir örnekle interface göstermeye calıştık. interface ortak olarak kullanabilen ve miras alındığı yerde tüm özellikleri kullanılma zorunluluğu olan bir özelliktir.

interface Ortak {

  id: number
  name: string
}

function save(ortak: Ortak) {

  console.log(ortak.name + " Kişisi Kaydedildi.")
}
//tüm isteneni vermek zorundasınız.
save({ id: 1, name: "Hasan" })

class yeniClass {

  id: number
  name: string
}
function save2(ortak: yeniClass) {

  console.log(ortak.name + " Kişisi Kaydedildi.")
}

let yeniC = new yeniClass()
yeniC.name = "Aylas"
//class ta ise tek bir değer tanımladık ve kabul etti. yani tüm değerleri göndermek zorunda değilsiniz.
save2(yeniC)
//cıktısı
//Hasan Kisisi Kaydedildi
//Aylas Kisisi Kaydedildi

Saf Js Çıktısı

function save(ortak) {
  console.log(ortak.name + " Kişisi Kaydedildi.");
}
//tüm isteneni vermek zorundasınız.
save({ id: 1, name: "Hasan" });
var yeniClass = /** @class */ (function () {
  function yeniClass() {
  }
  return yeniClass;
}());
function save2(ortak) {
  console.log(ortak.name + " Kişisi Kaydedildi.");
}
var yeniC = new yeniClass();
yeniC.name = "Aylas";
save2(yeniC);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir