TypeScript Abstract Class örneği

Abstract class için asağıdaki verdiğim örbeği inceleyebilirsiniz. örnekte bir ortak class oluşturup sonra ev ve araba için uygulama yaptım. en son olarak ta cıktsını sizlere paylastım.

abstract class Basecart {
  constructor() {
    
  }
  
    kaydet():void
    {
      console.log("Veri Kaydedildi")

    }

  abstract Hesapla():void;
}

class Araba extends Basecart{

constructor ()
{
  super();
}
  Hesapla():void{
     console.log("Araba Hesapladım")
   }
}

class Ev extends Basecart{

  constructor()
  {
    super()
  }

  Hesapla():void{
     console.log("Ev Hesapladım")
   }
}

let arabam=new Araba()

arabam.kaydet();
arabam.Hesapla();

//ortak tanımla
let base:Basecart;

base = new Araba;
base.Hesapla();

//cıktısı
//D:\typescript>node abstractClasses.js                                                    
//Veri Kaydedildi                                                               
//Araba Hesapladım                                                              
//Araba Hesapladım 

Saf JS cıktısı

var __extends = (this && this.__extends) || (function () {
  var extendStatics = function (d, b) {
    extendStatics = Object.setPrototypeOf ||
      ({ __proto__: [] } instanceof Array && function (d, b) { d.__proto__ = b; }) ||
      function (d, b) { for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; };
    return extendStatics(d, b);
  };
  return function (d, b) {
    extendStatics(d, b);
    function __() { this.constructor = d; }
    d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());
  };
})();
var Basecart = /** @class */ (function () {
  function Basecart() {
  }
  Basecart.prototype.kaydet = function () {
    console.log("Veri Kaydedildi");
  };
  return Basecart;
}());
var Araba = /** @class */ (function (_super) {
  __extends(Araba, _super);
  function Araba() {
    return _super.call(this) || this;
  }
  Araba.prototype.Hesapla = function () {
    console.log("Araba Hesapladım");
  };
  return Araba;
}(Basecart));
var Ev = /** @class */ (function (_super) {
  __extends(Ev, _super);
  function Ev() {
    return _super.call(this) || this;
  }
  Ev.prototype.Hesapla = function () {
    console.log("Ev Hesapladım");
  };
  return Ev;
}(Basecart));
var arabam = new Araba();
arabam.kaydet();
arabam.Hesapla();
//ortak tanımla
var base;
base = new Araba;
base.Hesapla();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir