Typescript için class örnekleri

Typescript için class için örnek kodları inceleyebilirsiniz.

class Ev{

  _odaSayisi:number;
  _pencereSayisi:number;
  _kay:number;
constructor (odasayisi:number,penceresayisi:number,kay:number)
 {
this._kay=kay;
this._odaSayisi=odasayisi
this._pencereSayisi=penceresayisi;

 }  yemekye()
  {
    console.log(this._kay+" yemek yedik");
  }
}

let ev = new Ev(2,3,3)
ev.yemekye();
class Muhasebe{
kaydet(){

  console.log("Ödeme kaydedildi")
}

}
//classları birbirine miras aldırma nasıl yapıldığına örnek
 class Kisi extends Muhasebe{

   private _Kisi:string;
//Type Scriptte get; set; örnekleri
get kisi()
{

  return "Sayın "+ this._Kisi;
}
set kisi(ad:string)
{
     this._Kisi=ad;
}


alimYap(kisi)
{
 return kisi+ev._kay;
}


//cıktısı
 }
 let kisi= new Kisi()
kisi.kisi="Hasan";
console.log(kisi.alimYap(2));
console.log(kisi.kisi)
kisi.kaydet();
let muh= new Muhasebe();
muh.kaydet();

Asağıdada da saf  javascript kodlarını görebilirsiniz.

var __extends = (this && this.__extends) || (function () {
  var extendStatics = function (d, b) {
    extendStatics = Object.setPrototypeOf ||
      ({ __proto__: [] } instanceof Array && function (d, b) { d.__proto__ = b; }) ||
      function (d, b) { for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; };
    return extendStatics(d, b);
  };
  return function (d, b) {
    extendStatics(d, b);
    function __() { this.constructor = d; }
    d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());
  };
})();
var Ev = /** @class */ (function () {
  function Ev(odasayisi, penceresayisi, kay) {
    this._kay = kay;
    this._odaSayisi = odasayisi;
    this._pencereSayisi = penceresayisi;
  }
  Ev.prototype.yemekye = function () {
    console.log(this._kay + " yemek yedik");
  };
  return Ev;
}());
var ev = new Ev(2, 3, 3);
ev.yemekye();
var Muhasebe = /** @class */ (function () {
  function Muhasebe() {
  }
  Muhasebe.prototype.kaydet = function () {
    console.log("Ödeme kaydedildi");
  };
  return Muhasebe;
}());
var Kisi = /** @class */ (function (_super) {
  __extends(Kisi, _super);
  function Kisi() {
    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;
  }
  Object.defineProperty(Kisi.prototype, "kisi", {
    get: function () {
      return "Sayın" + this._Kisi;
    },
    set: function (ad) {
      this._Kisi = ad;
    },
    enumerable: true,
    configurable: true
  });
  Kisi.prototype.alimYap = function (kisi) {
    return kisi + ev._kay;
  };
  return Kisi;
}(Muhasebe));
var kisi = new Kisi();
kisi.kisi = "Hasan";
console.log(kisi.alimYap(2));
console.log(kisi.kisi);
kisi.kaydet();
var muh = new Muhasebe();
muh.kaydet();
//cıktısı
//D:\typescript>node classes.js                                                        
//3 yemek yedik                                                                
//5                                                                      
//SayınHasan                                                                 
//Ödeme kaydedildi                                                              
//Ödeme kaydedildi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir